குழந்தைகள் உதவி எண்கள்

வரிசை எண் உதவி எண் தொலைபேசி எண்
1
குழந்தை பருவ துஷ்பிரயோக உதவி லைன்
2
மாவட்ட அளவிலான குழந்தை உதவி எண்
3
சிறுவர் துஷ்பிரயோக ஹாட்லைன்
4
அம்மா கால் சென்டர்
5
சிறுவர் துஷ்பிரயோக ஹாட்லைன்
6
குழந்தைகள் மருத்துவமனை ஹெல்ப்லைன்
7
ஈரோடு ஜி.எச்., அரசு மருத்துவமனை ஹெல்ப்லைன்
8
முதியோர் இல்ல எண்
Manathin Maiyam Foundation