அவசர உதவி எண்கள்

வரிசை எண் உதவி எண் தொலைபேசி எண்
1
பெண்களுக்கு அவசர உதவி
2
குழந்தைகளுக்கான அவசர உதவி
3
அவசரநிலை மற்றும் விபத்து
4
மூத்த குடிமக்களுக்கான அவசர உதவி
5
தேசிய நெடுஞ்சாலை அவசர உதவி
6
கடலோரப் பகுதி அவசர உதவி
7
இரத்த வங்கி அவசர உதவி
8
கண் வங்கி அவசர உதவி
9
அனைத்து அவசர உதவிகளுக்கும்
10
சுகாதார அவசரநிலை
11
டயாலிசிஸ் அவசரநிலை
12
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அவசரகால நிவாரண மையம்
13
அனைத்தும் ஒரே அவசர எண்ணில்
14
LPG அவசர உதவி எண்
15
ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள்
16
மருத்துவ அவசர ஊர்தி
17
ஏர் ஆம்புலன்ஸ்
18
போதைக்கு அடிமையாதல்
19
இரத்த வங்கி தகவல்
20
எர்த் க்வேக் ஹெல்ப்லைன் சேவைகள்
Manathin Maiyam Foundation