தமிழ்நாடு அரசு உதவி எண்கள்

வரிசை எண் உதவி எண் தொலைபேசி எண்
1
காவல்
2
தீ
3
மருத்துவ அவசர ஊர்தி
4
கடலோர பாதுகாப்பு உதவி எண்
5
போக்குவரத்து காவலர்
6
எரிவாயு கசிவு
7
பெண்கள் உதவி எண்
8
குழந்தைகள் உதவி எண்
9
ரயில்வே போலீஸ் உதவி எண்
Manathin Maiyam Foundation